نوروز فرخنده باد

فرا رسیدن نوروز باستانی, یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار,راست گفتار و نیک کردار شاد و خجسته باد.

/ 1 نظر / 22 بازدید