ایران نوین

روز هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ تو شیراز ما تو پادگان بودیم کل مرخصی های شهری و شهرستان رو لغو کرده بودن و هیچکس اجازه خروج از پادگان رو نداشت سه روز قبل از هفتم ابان من توی قمست بایگانی پرونده ها و ثبت نامه ها مشغول فعالیت بودم نامه لغو کلیه مرخصی ها با عنوان محرمانه به دستمون رسید نوشته بود ابلاغ فوری به کلیه یگان های واکنش سریع گر فلان و فلان..

موضوعش نوشته بود روز دروغین خیلی ناراحت شدیم این کارو کرده بودن سربازا به پاسارگاد نرن بیشتر هم بخاطر مسائلی که ممکن بود برای ارتش دردسر ساز بشه و از لباس و علائم ارتش تو فضای مجازی سوء استفاده بشه حفاظت اطلاعات ارتش خیلی روی این مسائل حساسه...

من اوج ناسیونالیسم و ملی گرایی رو با چشمام دارم می بینم از سرهنگ تا سرباز صفر بی نهایت از وضعیت حال حاظر ناراحتند و اگر هم روزی ارتش با تانک و تفنگ پا به خیابانها بزاره بی تردید و شک نکنید پشت مردم خواهد ایستاد نه در مقابل مردم..شخصا تضمین میکنم...

/ 0 نظر / 14 بازدید