iranianerastin

رومیانی که در زمان اشکانیان با ایرانیان درتماس بودند، گزارش داده اند که ایرانیان (مرد و زن) همواره سه چیز را در کنار خود داشته اند:

"اسب، تیروکمان و پوشاک جنگی"، که اگر خطری برای کشورشان پیش آید آماده جنگ و نبرد و جانبازی باشند!

این روحیه و غریزه پهلوانی دفاع-جنگی گویا پس از ۲۰۰۰ و اندی سال هنوز در وجود همه "ایرانیان راستین" چه زن و چه مرد (نه ایرانی نمایان) زنده و پویاست،..

/ 0 نظر / 36 بازدید